• Regisztráljon az oldalunkra és értesüljön a frissített tartalmakról. Regisztráció!
    Regisztráció
  • Látogassa meg a többi weboldalunkat is Ide kattintson!
    Falvak Kultúrájáért Alapítvány
  • Látogassa meg a többi weboldalunkat is Ide kattintson!
    Adrianus Nemzetközi Alkotóház-lánc

Felső Tisza Völgye Információs Központ

Üzemeltető: Falvak Kultúrájáért Alapítvány

 

A magyar sors által méltánytalanul perifériára szorított „Tündérmező” kéri az Ön és környezete segítségét. Tudnia kell, hogy megfelelő segítség nélkül – éljen Ön a hazánk bármely pontján – a „mi problémánk”, rövidesen az Ön problémája lesz, de akkor már Tündérmező elveszett és közösségünk sikertelensége miatt már mi sem tudunk az Önök segítségére lenni. A feltétlenül szükséges egyenrangú összefogásra, és a közös munkára hívjuk fel a figyelmet.
A címben szereplő Tündérmező fogalmat a széles körben használt, békét, biztonságot, szeretetet és fenntartható fejlődést közvetítő „Tündérkert” szellemi társának tartjuk, ezért a segítség kérés jobb megértéséhez kezdjük ezen szélesebb fogalom magyarázatával.
Életünk során már többször igazolódott, hogy a kultúra a fejlődés mozgatója. Különösen így van ez a minden korábbi értéket áruvá degradáló, „mammonimádata” időszakában, amikor a valaha még önellátásra képes, napjainkra azonban minden elemében végtelenül legyengített falusi létforma vívja küzdelmét. Ebbe a ma még kilátástalannak tűnő, értékmentő küzdelembe kapcsolódott be 1996-ban a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, valamint annak 2004-ben létrejött nemzetközi közössége a Kultúra Lovagrendje, mert úgy gondoltuk, hogy bizonyos tekintetben ma nagyobb a baj, mint 500 évvel ezelőtt. A Dózsa György-féle parasztháború időszakában – 1514. áprilisa és júliusa között – a paraszti keresztes sereg a kizsákmányolás miatt fordult saját nemessége ellen, ma a kisebb - nagyobb térségek megélhetése mellett már a nemzet kultúrája is veszélyben van.
Közel 110 évvel ezelőtt Kodály Zoltán már doktori disszertációjában is foglalkozott a falvak népdalkincsével, és nyugodtan állapíthatta meg, hogy a vidék kultúrájából újjáépíthető a nemzet – városokban elveszett – kultúrája. Hogy alakul (alakulhat) ez a 21. – az informatika és Neumann János – században?
Oswald Spengler német filozófus, az életfilozófiák egyik kiemelkedő képviselője, politikai író, a konzervatív forradalom elméletének egyik teoretikusa szerint „modern” korunk a parasztoktól megköveteli, hogy a városi emberek világnézetét kövessék. Reményt keltő azonban, hogy nem mindenütt érvényesül ez a tendencia. Dániában külön oktatják, a hagyományos paraszti kultúrát. Az apáról fiúra szálló tudás a hosszú távú fenntarthatóság biztosítéka, amely a család generációinak fenntartását szolgálja. Ez alapján meggyőződésünk, hogy a falu, mint történelmi család alapú közösség fenntartására, csakis a családszerveződésű természetes és hagyományos létformaként szerveződő társadalom-gazdasági közösségi forma képes.
A Tündérmező kifejezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. a Szatmár Megyei Tanáccsal közösen végrehajtott és 2012 június 30-án lezárult „Gastro-tour” magyar - román régiómarketing programjának egyik eredménye. A Tündérmező jelkép, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusmarketingjének egyik kiemelkedő jellemzője. Móricz Zsigmond nevezte ezt a térséget Tündérmezőnek, amely az ő tollából egészen pontosan így hangzott: „Különleges szeglete ez Magyarországnak, az ország legcsodálatosabb része, a történeti Magyarország utolsó tündéri mezeje.” Megtiszteltetés számunkra, hogy az író „Mindenesét” – Kopri Józsefet – lovagtársunknak tudhatjuk és halála után emlékét ápolhatjuk.
Mit jelenet Tündérmező Bereg vonatkozásában? Felhívja a figyelmet a térség különlegesen fontos irodalomtörténeti és a kulturális értékeire. Érzékelteti a térség rendkívül színes turisztikai kínálatát, valamint rabul ejtő, változatos természetét, és egészséges termékeit. A térség segítség kiáltása az elsők között jutott el a Falvak Kultúrájáért Alapítványhoz, mert a világ öt földrészének magyarságával kapcsolatot tartó, állami feladatokat végrehajtó, nemzetközi közösségekkel rendelkező, közhasznú civilszervezetünk nap, mint nap a „maga bőrén érzi” a térség mélyrepülésének minden rezdülését, valamint a létbizonytalanságból, a kilátástalanságból, és az ezt kihasználó emberek gátlástalanságából, gyarlóságából eredő hátrányok tömegét.
A „Tündérmező segítségért kiált” című kiadványt az alapítványunk által létrehozott Felső - Tisza Völgye Információs Központ állította össze, amely a 2012. augusztus 17-én a Felső - Tisza völgye vidékfejlesztési térségben minta jelleggel indított, kultúrára alapozott, középtávú, komplex vidékfejlesztési programunknak fontos eleme, célokat egyeztető, tevékenységet összehangolni szándékozó állomása.
A kötet szolgáltat, mert egyrészt annak tartalma és összeállításának körülményei már önmagában is alkalmas helyzetelemzésre, és abból eredően komoly következtetések levonására. Másrészt igyekszik az anyaország távolabbi vidékei, valamint Észak Erdély, Kárpátalja és Kelet Szlovákia térségében, továbbá a távolabbi országokban élők figyelmét és érdeklődését felkelteni a térség iránt. A kiadvány későbbi bővítése várhatóan hitelesen dokumentálja a halmozottan hátrányos helyzetben és mélyszegénységben élő emberek között az életminőség fejlesztése érdekében tervezett célokat és feladatokat, valamint a megtett erőfeszítések sikerét és/vagy sikertelenségét.
Programalapozó kiadványunkat tekintsék „kályhának”, olyan lapfolyamnak, amely hivatalosan a 2.
6
évfordulón (2014. augusztus 17-én) elindulva időszakonként (nem feltétlenül évenként) továbbviszi a jellemzően és többségében kilátástalan helyzetben lévő települések és azok közösségeinek fejlődését.
A kiadvány fő részében az egyes települések bemutatása mellett vidékfejlesztési gondolatokat ad közre, amelynek egy része általánosan ismert, míg másik része alapítványunk értékelése alapján született. A munkafüzet jelleget egyrészt az mutatja, hogy várjuk az elméleti részhez a véleményeket, valamint a települések történetének és értékeinek bővítésére vagy pontosítására a visszajelzéseket. Másrészt hívunk mindenkit az értékekben gazdag térségbe. A versenyszellemet erősíti, hogy a településeken való személyes megjelenést igazolni (pecsét) kell. Szeretnénk elismerni az „Én könyvem” fotóinak, és a hozzá kapcsolt régi vagy mai anekdotának internetes címünkre való megküldőit, vamaint azok térségi expon történő bemutatóit. Mindezek alapján a tisztelt Olvasó a települések termékeinek és szolgáltatásainak megismerése, valamint az élményekben gazdag napok mellett átveheti ajándékainkat is.
Kiadványunk terjedelme nem engedi meg, hogy részletesebb összefoglalót adjunk a pihenést, kikapcsolódást biztosító elemekről, amelyekről gazdag információt talál a világhálón, és a településeken kihelyezett táblákon. (Felső Tisza Völgye, valamint települései és környéke természeti értékei, térségi tájvédelmi körzetek, az egyes látványosságok tablói, és a tanösvények) Az egyes települések szállásajánlatait, valamint termékeinek, szolgáltatásainak és „védett kincseinek” bemutatását a bővített kiadványunkban tervezzük.
Kérjük Önt, hogy segítse elő programunk nyilvánosságát, és ha teheti látogasson el a térség falvaiba és hozzánk a Kultúra Lovagrendje emlékparkjába – „kultúra tündérkertjébe” – ahol jelképesen tíz ősi almafajtát ültettünk el az elmúlt évben.
Vidékfejlesztési küldetésünk alapja a kultúra, amelynek humánerőforrása a Kultúra Lovagrendje. A kultúra lovagja cím a magyar államnak adott millenniumi ajándékunk, a civilszervezetek legmagasabb elismerési formája, amelynek legfőbb értékét az elismertek erkölcsi, szellemi nagysága és embersége jelenti. A kultúra lovagjai nem sztárok, hanem példaképek. Azok, akik még napjainkban is adni akarnak közösségüknek, akik konkrét munkájukkal azt mutatják be, hogy a válságokkal terhelt, értéktelenség árját gerjesztő és terjesztő világunkban is érdemes embernek maradni. Azok, akiknek életét nem a siker, hanem az értékek vezérlik. Közösségük a doni áttörés 60. évfordulóján zászlót bontó Kultúra Lovagrendje, az egyenrangú kultúrák együttműködését és együttműködtethetőségét bemutató, 4 földrész 24 országára kiterjedő példamutató nemzetközi szervezetünk.
Munkafüzetünk jellege és tartalma, valamint alapítványunk további kezdeményezései (többek között a Felső - Tisza Völgye Minőségi Védjegy, és a Felső - Tisza Völgye Expo) hozzájárulnak a négyeshatár-mentén élő népek és nemzetiségek, kulturális és gazdasági együttműködésének fokozásához.
Kiadványunk nem öncélú, nem akarunk senkit meggyőzni, nem törekszünk a teljességre sem, mi a problémák leküzdése érdekében partnereket keresünk, olyanokat, akikkel együtt tudunk tenni közös ügyünk sikeréért. Missziónk a térség fejlődését szolgálja, de előfordulhat, hogy településenként igen jelentős különbséggel jelenik meg annak eredményessége. Sőt azt is lehetségesnek tartjuk, hogy lesz olyan település, ahol a minimumként tervezett öt éves időszak alatt semmit sem tudunk előre haladni.
Meggyőződésünk, hogy kiadványunk hozzájárul a közösségek fejlődéséhez, és identitásuk fokozásához, valamint a térség értékei – ezen belül a termékek, szolgáltatások – népszerűsítéséhez, és a vendégek számának fokozásához.
Kérjük tevékenységünk iránt érdeklődő Olvasót, jó szándékkal vegye kezébe a füzetet, írásaiban és képeiben lelje örömét, valamint, amennyiben teheti, maga is járuljon hozzá életminőség fejlesztő tevékenységünk sikeréhez, következő kiadványunk gazdagításához. Tisztában vagyunk küldetésünk jelentőségével és végrehajtásának erkölcsi kötelességével, ezért igyekszünk azt olyan szellemi és emberi szinten megoldani, hogy azt a legmostohább körülmények között is képesek legyünk huzamosabb ideig fenntartani.


Révaranyos, 2014. május 30.
Nick Ferenc mkl s.k.
a Falvak Kultúrájáért alapítvány kuratórium elnöke,
a Kultúra Lovagrendje alapítója